Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załączniakmi

Załącznik nr 1a do oferty

Załacznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie