Rozstrzygnięcie -do zapytania ofertowego na wykonanie instalacji grzewczej w MGZZOP w Ścinawie

rozstrzygnięcie 23.08.2019 r.