Rozstrzygnięcie do zapytanie ofertowego na wykonanie budowy kotłowni wraz z przyłączem gazowym

Rozstrzygnięcie