Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji grzewczej w MGZZOP w Ścinawie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Schemat kotłowni 1 kocioł – Model
Załacznik nr 2 -Klauzula informacyjna RODO
Załacznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RO
Załącznik nr 4- umowa