Zapytanie ofertowe na wykonanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Remont instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Zapytanie ofertowe

Umowa – wzór

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie 17.06.2021 r.