Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załączniakmi

Załącznik nr 1a do oferty

Załacznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy kotłowni wraz z przyłączem gazowym

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowa kotłowni i budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku Przychodni MGZZOP w Ścinawie. Na podstawie załącznika nr 1 ( projekt budowlany) , załącznika nr 2 ( specyfikacja techniczna) oraz załącznika nr 3 ( przedmiar). Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wszystkie środki niezbędne do należytego wykonania zadania.

Szczegóły w plikach:

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Przychodni – załacznik nr 2
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 5 -Klauzula informacyjna RODO
Załacznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RO
Załącznik nr 4- umowa
Kotłownia gazowa Przedmiar – załacznik nr 3
Opinia kominiarska – załacznik nr 7
Projekt budowlany – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- załącznik nr 1
Projekt budowlany – załacznik nr 1

Nowa strona BIP

Drodzy Państwo wraz z otwarciem nowej strony MGZZOP w Ścinawie, powstała również nowa strona BIP. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treściami na niej zawartymi. Aby skutecznie znaleźć poszukiwane treści proszę skorzystać z Instrukcji Obsługi, wyszukiwarki lub menu strony. W razie jakichkolwiek pytań służymy Państwu pomocą za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowego. Wszystkie niezbędne dane znajdują się w dziale kontakt.